INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Koordynatora rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PDF

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Koordynatora rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko dwóch kandydatów złożyło oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Podczas pytań z wiedzy w zakresie przepisów prawnych Pan Krzysztof Stupak osiągnął najlepszy wynik spośród kandydatów.

Wołów, dn. 13.01.2014 r.

Małgorzata Tkaczyk-Kierownik PCPR w Wołowie