Program wyrównywania różnic między regionami 2013 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Program wyrównywania różnic między regionami 2013 r.
Program wyrównywania różnic między regionami 2013 r. PDF

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

 „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

 

W ramach w/w programu realizowane będą następujące zadania:

-   obszar B -likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach
i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

-   obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

-   obszar D - likwidacja barier transportowych;

-   obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 60 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 80 % .

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24, tel 389 53 00 do dnia 29 marca 2013 .