"ZASTĘPCZA RODZINA ... PRAWDZIWY DOM" KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start ZASTĘPCZA RODZINA "PRAWDZIWY DOM" KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
PDF

,,ZASTĘPCZA RODZINA… …PRAWDZIWY DOM’’

 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

 NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie realizuje w bieżącym roku kampanię informacyjno- promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu wołowskiego. Celem głównym kampanii jest pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego  rozwoju dzieci i młodzieży. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe, którymi jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego oraz integracja społeczna środowiska zastępczego i lokalnego w  powiecie wołowskim.

 

- Ulotka do pobrania