Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Program wyrównywania różnic między regionami III PDF
wtorek, 06 grudnia 2016 07:28

Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Informujemy, że Zarząd PFRON, przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. Zgodnie z nimi w 2017 roku będą realizowane następujące :
-
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
-
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
-
obszar D – likwidacja barier transportowych
-
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
-
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
-
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 
[Rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów c.o. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie” PDF
wtorek, 15 listopada 2016 14:37

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów c.o.

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”

pobierz: Treść zapytania [pdf]

 

Rozstrzygnięcie:

Wybrana oferta :

"FHU MANIEK, Mariusz Kulas, Moczydlnica Klasztorna 12A, 56-100 Wołów"

 
Grupa wsparcia dla osób w Żałobie we Wrocławiu PDF
piątek, 07 października 2016 00:00

 
Bezpłatny projekt dla osób niepełnosprawnych. PDF
piątek, 29 lipca 2016 00:00

Bliżej Rynku Pracy

Bezpłatny projekt dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

Projekt ulotka

Formularz Zgłoszeniowy

 
Poszukujemy specjalisty PDF
wtorek, 05 lipca 2016 11:15

Specjalista do przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalisty do  przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Forma zatrudnienia- umowa cywilno- prawna

3. Wymagania dotyczące osoby prowadzącej program korekcyjno- edukacyjny:

1) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi  w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2) zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi  przemoc w rodzinie (preferowane szkolenie- Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie metodą DULUTH);

3) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Wymagania dotyczące  realizacji Programu:

1) Łączny czas Programu powinien obejmować 60 godzin.

2) Miejsce realizacji Programu  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie


3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia niżej wymienionej dokumentacji dotyczącej realizacji Programu :

  • listy obecności
  • sprawozdanie
  • udokumentowanie rozmów indywidualnych ze  sprawcą przemocy.

4) Termin realizacji: wrzesień 2016r.-  grudzień 2016r.

5. Oferta powinna ponadto zawierać:

1) Harmonogram realizacji programu

2) Wycenę realizacji przedmiotu zatrudnienia w przeliczeniu na 1 godzinę szkoleniową (zegarową). Podana kwota winna być kwotą brutto.

6. Kryteria oceny oferty:

  • doświadczenie,
  • cena.

7. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2016r. e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych  24, 56-120 Wołów.

7. Inne informacje:

Dodatkowych informacji udziela pani Iwona Ikoniak pod numerem tel. 71-389-53-00  w godzinach od 730 do 1530.

 

 
DODATEK „500 +” DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ. PDF
wtorek, 05 kwietnia 2016 08:52

DODATEK „500 +” DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie:

  1. dodatek wychowawczy otrzymają:

- Rodziny zastępcze

- Rodzinne domy dziecka

  1. dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka otrzymają:

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

 

Dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie będzie przysługiwać:

● niezależnie od dochodu,

● na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

WNIOSEK

Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

INFORMACJE DODATKOWE

● Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji.

● Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

● Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy.

● W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO PDF
czwartek, 31 marca 2016 07:44

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO

pobierz [.doc] 30KB

pobierz [.pdf] 42 KB

 
POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WOŁOWSKIM NA L ATA 2016-2020 PDF
sobota, 06 lutego 2016 13:57

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WOŁOWSKIM NA L ATA 2016-2020

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad przygotowaniem projektu "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wołowskim na lata 2016-2020" podjęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, które uprzejmie prosi o konsultacje społeczne.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag poprzez: przekazanie osobiste w siedzibie PCPR w Wołowie, przekazanie drogą pocztową na adres PCPR ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów bądź przekazanie drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 19 lutego 2016 r.

Treść projektu Programu

 
Plan kontroli zewnętrznych jednostek pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w 2016 r. PDF
środa, 03 lutego 2016 19:23

Do pobrania dokument : Plan kontroli zewnętrznych jednostek pomocy społecznej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w 2016 r. [.pdf 123KB]

 
Wizyta Świętego Mikołaja. PDF
piątek, 04 grudnia 2015 09:12

Dzisiejszego dnia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zawitał Mikołaj i zostawił paczki ze słodyczami dla dzieci z rodzin zastępczych. Dziękujemy Mikołaju!

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog PDF
piątek, 27 listopada 2015 12:14

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - psycholog

psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Maria Buśko-Rola

Uzasadnienie
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko tylko jedna kandydatka złożyła ofertę, które spełniła wymagania w ogłoszeniu o naborze.
Wołów, dn. 27.11.2015 r.
Kierownik Małgorzata Tkaczyk

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7