Rodzaje przemocy

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Przemoc w rodzinie Rodzaje przemocy
PDF Drukuj

 RODZAJE PRZEMOCY

 

Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, nieudzielanie koniecznej pomocy, straszenie użyciem broni lub jej użycie, nieostrożne prowadzenie samochodu, zamykanie w pomieszczeniu.

Przemoc psychiczna- narzucanie innej osobie swoich wartości, poglądów religijnych itp., karanie przez odmowę uczuć, stała krytyka, wmawianie zaburzeń psychicznych, izolacja społeczna (kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami), ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, ignorowanie uczuć.

Przemoc seksualna - wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych form pieszczot i praktyk seksualnych, sadystyczne formy współżycia seksualnego, zawstydzające komentarze, ignorowanie potrzeb seksualnych, zmuszanie do oglądania pornografii, kontrola nad antykoncepcją, zmuszanie do prostytucji, nadmierna zazdrość i jej demonstracja, gwałt, używanie wyzwisk, zdrada, zmuszanie do seksu z innymi.

Przemoc ekonomiczna - uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie potrzeb materialnych rodziny, itp.