Czym jest przemoc

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Przemoc w rodzinie Czym jest przemoc
PDF Drukuj

 CZYM JEST PRZEMOC

 

Przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm)

Przemoc jest intencjonalna, jej celem jest podporządkowanie i kontrola ofiary.

Przemoc utrudnia samoobronę ze względu na asymetrię siły - ofiara jest słabsza od sprawcy.

Przemoc narusza prawa i dobra osobiste oraz powoduje cierpienie i szkody.