Linki

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Przydatne Linki
PDF

PRZYDATNE LINKI

  1. Europejski Fundusz Społeczny (http://www.efs.pl)
  2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosrawnych (http://www.pfron.org.pl)
  3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl)
  4. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (http://www.dops.wroc.pl)
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie (http://www.mops.wolow.pl)
  6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie (http://www.sonwolow.pl)
  7. Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowikowy Dom Samopomocy w Wołowie (http://pow-sdswolow.pl)
  8. Sąd Rejonowy w Wołowie (http://www.wolow.sr.gov.pl)
  9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” (http://www.oscentrum.pl)