Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Nabór na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
poniedziałek, 28 listopada 2016 14:38

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na jedno
stanowisko pomocniczne pracownika socjalnego

 

Pobierz ogłoszenie o naborze [pdf]

Poprawiony: poniedziałek, 28 listopada 2016 14:51
 
[Rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów c.o. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie” PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
wtorek, 15 listopada 2016 14:37

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów c.o.

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”

pobierz: Treść zapytania [pdf]

 

Rozstrzygnięcie:

Wybrana oferta :

"FHU MANIEK, Mariusz Kulas, Moczydlnica Klasztorna 12A, 56-100 Wołów"

Poprawiony: środa, 30 listopada 2016 07:29
 
Aktywny Samorząd 2016 - Moduł II PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 listopada 2016 17:42

Informujemy, że dnia 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany       w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku:

1. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
a). do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
b). do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
c). do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
d). do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
e). uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

2. Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
1). pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
2). druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.
Aktualny dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku" zamieszczony jest na stronie internetowej PFRON.

 
Grupa wsparcia dla osób w Żałobie we Wrocławiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez adrian   
piątek, 07 października 2016 00:00

Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2016 07:19
 
Wsparcie dla osób stosujących przemoc w rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez iwona   
piątek, 30 września 2016 11:03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zaprasza osoby zainteresowane na program dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program będzie realizowany w siedzibie Centrum w godzinach popołudniowych, w miesiącach od października do grudnia tego roku. Celem spotkań jest zaprzestanie używania przemocy wobec bliskich poprzez korekcję zachowań niewłaściwych oraz edukację na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum, gdzie pracownik socjalny pani Iwona Ikoniak- Sobczyk (pokój nr 3) udzieli niezbędnych informacji.

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 1 z 8