OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 o ( usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U z 2018 poz. 1986) na zadania pn:

Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „Razem wygramy”.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT [04.01.2019]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY