Kryzysowy Telefon Zaufania (dla dorosłych) - 116 123 – codziennie, godziny 14:00 – 22:00

Dla dzieci i młodzieży - 116 111

Warszawska Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie) - 22 668 70 00

Ogólnopolska Niebieska Linia - 801 120 002

Rzecznik Praw Obywatelskich - 22 551 77 69, 800 676 676

Rzecznika Praw Pacjenta - 800 190 590; pn - pt w godz. 9:00 – 21:00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212; pn-pt 8:15 - 20:00

Telefon Zaufania AIDS - 22 692 82 26 lub 801 888 448

Telefon zaufania Całodobowy - 815 346 060

Zatrzymać przemoc - 800 120 148

Dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin - 22 885 84 83

"Anonimowy przyjaciel" - całodobowy 895 270 000

Antydepresyjny Telefon Zaufania - 22 654 40 41

Dla kobiet doświadczających przemocy -789 305 666

Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików - 628 75 26

Infolinia AA - 801 033 242

Dla gejów i lesbijek - 22 628 52 22 w godz. 18:00 - 22:00

Narkotyki-Narkomania - 801 199 990

Dla dzieci i młodzieży - 116 111

Dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej - 800 112 800

Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990

"Pomarańczowa linia" dla rodziców, których dzieci mają problem z alkoholem - 800 140 068

Linia wsparcia, gdy zaginął człowiek - 801 247 070

Centrum Praw Kobiet - 22 622 25 17